Termenii și condițiile de utilizare ale platformei /aplicației online ”STOCKTEXTIL”

Bine ați venit pe platforma/aplicația online www.stocktextil.md.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos.

Accesul/vizitarea acestui website (inclusiv conținutul acestuia) și/sau produsele și/sau serviciile sale de către Dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere dintre Părți. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, sau nu doriți să fiți limitat de aceștia, nu utilizați site-ul, produsele sau serviciile stocktextil.md.

Platforma/Aplicația stocktextil.md este un serviciu/produs web, întreținut de ”PAMIART SRL, IDNO: 1004600040018, str. Șoseaua Hâncești 38B, MD-2028 și aflat în proprietatea Asociației Patronale din Industria Ușoară în continuare ”APIUS”, cu sediul în str. Studenților 9/19, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2045, număr de telefon +373 69 027 914, e-mail: info@stocktextil.md, IDNO 1014620000040. APIUS este Autorul/Proprietarul/Administratorul website-ului www.stocktextil.md

Termenii și condițiile de față reglementează utilizarea tuturor produselor și serviciilor STOCKTEXTIL, inclusiv website-ul www.stocktextil.md și conținutul acestuia. Sunt incluse mai multe documente precum Termeni și condiții de utilizare, Politica de confidențialitate, etc.

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare ale platformei/aplicației online sunt aplicabili tuturor Utilizatorilor pentru vizualizarea și cumpărarea produselor direct de la furnizorul local plasate  pe platforma/aplicația electronică STOCKTEXTIL, organizată și gestionată de către Administratorul acesteia.

Prezentul Acord poate fi modificat unilateral de către APIUS fără o notificare prealabilă. Nouă versiune a acordului intră în vigoare din momentul publicării pe pagina Site-ului www.Stocktextil.md, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel prin noua versiune a acordului. Vă recomandăm să vizitați această secțiune până la plasarea unui produs, pentru a verifica Termenii și condițiile de utilizare pe care v-ați obligat agreat să le respectați.

Definiții:

Administrator – subiectul responsabil pentru organizarea și gestionarea serviciilor ale platformei/ aplicației tehnologice online ”STOCKTEXTIL”, ce acordă altor subiecți ai comerțului electronic (Cumpărător și Furnizor) servicii online de organizare și de dirijare a sistemelor și rețelelor informaționale în cadrul comerțului electronic, inclusiv prin transmiterea, obținerea și stocarea informației în formă electronică.

Utilizator – persoana care beneficiaza de serviciilor platformei/aplicației tehnologice online „STOCKTEXTIL”, (identificabil prin elementele definitorii ale procesului de înregistrare ca urmare a înscrierii sale pe platforma/aplicația electronică „STOCKTEXTIL”), care își exprimă acordul privind termenii și condițiile de a beneficia de serviciile platformei/ aplicației Administratorului sau de a cumpăra bunuri direct de la Furnizor utilizând baza de date de furnizori, produsele pe care aceștia le propun spre vânzare, rechizitele bancare ale Furnizorului, ș.a.

Furnizor - utilizatorul serviciilor platformei/aplicației tehnologice online „STOCKTEXTIL”, (identificabil prin elementele definitorii ale procesului de înregistrare ca urmare a înscrierii sale pe platforma/ aplicația electronică „STOCKTEXTIL”), care desfășoară o activitate de întreprinzător, de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată prin intermediul serviciilor online ale platformei/ aplicației „STOCKTEXTIL”, cu utilizarea comunicărilor electronice și a altor instrumente juridice, prevăzute de prezenta platformă/aplicație ca mijloace de contractare cu Cumpărătorul.

Taxă lunară de utilizare - remunerația lunară stabilită de către Administrator și achitată de Furnizor și de Cumpărător (utilizator autentificat) în schimbul utilizării platformei/aplicației tehnologice online „STOCKTEXTIL”, în scopul organizării, dezvoltării și gestionării serviciilor platformei/aplicației „STOCKTEXTIL”, care nu se rambursează în cazul anulării comenzii de către Cumpărător sau în cazul rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare semnat între Furnizor și Cumpărător sau în cazul lichidării profilului de pe platformă.

Comandă – Apel telefonic sau mesaj electronic ce constituie o modalitate de corespondență/formă de comunicare între Cumpărător şi Furnizor, prin intermediul căreia Cumpărătorul îşi exprimă intenția de a achiziționa anumite produse/ servicii cu livrare sau furnizare conform disponibilității Furnizorului, utilizand datele decontact puse la dispozitie pe platformă/aplicație.

Semnătură electronică – date în formă electronică, care sunt atașate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de identificare și autentificare.

1. Informații personale

Accesând acest web-site în calitate de Utilizator neautentificat (fără crearea unui cont), vă exprimați consimțământul privind acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de utilizare ale platformei/aplicației online STOCKTEXTIL, stabilite expres de către Administrator.

În cazul în care Dumneavoastră decideți și optați pentru crearea unui cont de Utilizator al platformei/ aplicației STOCKTEXTIL prin înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect și veridic datele Dumneavoastră precum numele, prenumele, adresa, telefonul, e-mailul și alte informații utile pentru corespondență. Odată cu înregistrarea Dumneavoastră pe Site-ul stocktextil.md, dobândiți calitatea de Utilizator autentificat (Cumpărător), al platformei/ aplicației STOCKTEXTIL, prin furnizarea și prin procesarea informațiilor dumneavoastră personale enunțate mai sus. Pentru actualizarea și corectarea acestor informații, vă rugăm să accesați meniul ”Contul meu” din cadrul platformei/ aplicației online.

Potrivit acestui acord, vă exprimați consimțământul privind procesarea datelor Dumneavoastră, care se realizează imediat după respectarea tuturor condițiilor procedurii de înregistrare în calitate de Utilizator al Platformei/Aplicației STOCKTEXTIL.

Platforma/aplicația online Stocktextil.md, conținutul, produsele și serviciile plasate pe paginile acestuia, sunt disponibile tuturor persoanelor care au capacitatea juridică deplină să încheie acte juridice care produc drepturi și obligații (înțelegeri cu caracter obligatoriu). Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi solicitată la accesarea tuturor (sau a unor) serviciilor și/sau produselor sub forma datelor de identificare sau de contact.

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt stabiliți între Noi (STOCKTEXTIL) și Utilizatorii platformei/aplicației online. Astfel, nicio altă persoană nu are dreptul de a beneficia de pe urma lor.

În urma creării unui cont de Utilizator (Cumpărător) pe platforma/aplicația online STOCKTEXTIL, beneficiați de acces securizat la contul Dumneavoastră, prin utilizarea unei parole personale. Respectiv, odată cu utilizarea acestei parole personale pentru a avea acces la contul de pe platforma/aplicația electronică STOCKTEXTIL, Dumneavoastră sunteți responsabil și pasibil de răspundere juridică pentru toate acțiunile care decurg din utilizarea contului platformei/aplicației online. Drept urmare, STOCKTEXTIL este absolvit de responsabilitatea privind erorile sau consecințele survenite în urma conduitei Utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a datelor personale.

 

2. Securitatea datelor personale

Datele Dumneavoastră personale vor putea fi stocate și utilizate de către APIUS și PAMIART pentru a oferi Furnizorului posibilitatea de procesare și executare a comenzilor; informarea Dumneavoastră prin email, mesaje scrise, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice precum și îmbunătățirea calității serviciilor online STOCKTEXTIL.

Datele furnizate de către utilizatori sunt confidențiale, în condițiile Legii nr. 133 din 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept, doar în baza autorizațiilor emise în condițiile legii sau atunci când APIUS consideră necesar pentru a preveni sau investiga încălcarea drepturilor APIUS sau a unor terți, în condițiile legii.

Această Platforma/aplicație electronică folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

Odată cu utilizarea Platformei/ aplicației online www.Stocktextil.md, sunteți responsabil pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul Dumneavoastră de acces (cum ar fi adresa de e-mail și parola) și sunteți de acord să vă asumați deplina responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe platforma/aplicația STOCKTEXTIL, cu contul și parola Dumneavoastră.

În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu Dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveți obligația de a notifica imediat Administratorul Platformei/ Aplicației online STOCKTEXTIL, pentru a bloca accesul la cont și pentru a vă genera cât mai rapid un nou set.

În calitate de persoană vizată, pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, printr-o notificare scrisă, folosind următoarele datele de contact:

e-mail: info@stocktextil.md,  str. Studenților 9/19, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD2020, număr de telefon +373 69027914, +373 69252911

Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile și există posibilitatea prelungirii acestui termen numai din motive justificate și pe o perioadă absolut rezonabilă în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul și motivele de prelungire.

De asemenea, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate puteți formula plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în str. Serghei Lazo, 48, cod poștal MD-2004, Chișinău,

 tel/fax + (373) 22820 801/ + (373) 22820 807, e-mail centru@datepersonale.md

 

3. Drepturi de autor și drepturile terților

Întregul conținut al platformei/aplicației online STOCKTEXTIL – Toate materialele cu copyright, drepturi de autor și materiale cu drepturi de proprietate sau conținut oferit (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) ca și parte a site-ului Stocktextil.md vor rămâne, mereu, ale APIUS și ale Furnizorilor, în condițiile legii privind protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe; în condițiile legii privind proprietatea intelectuală și industrială; în condițiile legii privind protecția mărcilor, etc.

Nu aveți permisiunea de a folosi acest material sau conținut decât în cazul în care aveți autorizare de la Administrator sau de la Furnizorul căruia îi aparține proprietatea intelectuală respectivă. Aveți dreptul de a folosi aceste materiale doar în maniera descrisă în Termeni și condițiile de utilizare ale platformei/ aplicației electronice.

Este interzisă orice utilizare, copiere, reproducere, distribuire, exploatare comercială sau necomercială a unor astfel de materiale sau conținut și nici nu veți asista/facilita orice Parte terță în acțiuni precum cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă aflați de astfel de distribuiri sau exploatări comerciale vă îndemnăm să anunțați Administratorul platformei/aplicației STOCKTEXTIL, într-un termen rezonabil.

Ca și Utilizator STOCKTEXTIL vă obligați să nu postați sau distribuiți prin intermediul platformei/aplicației electronice orice materiale defăimătoare, amenințătoare, obscene, nocive, pornografice sau de altă natură ilegală.

De asemenea, este interzisă postarea oricăror materiale care violează sau încalcă în orice fel drepturile Administratorului sau drepturile terților (inclusiv, dar nelimitându-se la drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la viață intimă, obligații de confidențialitate, secrete comerciale, etc.), precum sunt interzise și activitățile care pot cauza orice fel de pierderi sau prejudicii APIUS sau terților.

Este interzisă exprimarea oricăror opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare în alt fel. Încurajăm Utilizatorii să se comporte respectuos și politicos unii cu alții, în cadrul procesului de utilizare a serviciilor online ale platformei/aplicației online STOCKTEXTIL.

 

4. Accesul la platforma/aplicația online STOCKTEXTIL

Accesul la platforma/aplicația STOCKTEXTIL este liber, însă condiționat pentru utilizarea tuturor funcțiilor platformei/aplicației electronice de acceptarea tuturor Termenilor și condițiilor de utilizare de către Utilizatorul neautentificat. În cazul creării unui cont de către Utilizator pe Stocktextil.md utilizarea platformei este condiționată de achitarea taxei de utilizare lunare aprobată de Autor/Proprietar/Administrator. STOCKTEXTIL garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe această platformă/aplicație online, și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral platforma/aplicația STOCKTEXTIL, de a reproduce parțial sau integral platforma/aplicația, de a copia sau de a exploata platforma/aplicația în orice altă manieră, în scopuri contrare intereselor APIUS fără acordul prealabil scris al acesteia.

STOCKTEXTIL își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori la platforma/ aplicația STOCKTEXTIL, cât și de a restricționa procesarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau dacă aceștia aduc prejudicii intereselor STOCKTEXTIL.

Utilizând platforma/ aplicația online, aveți posibilitatea de a vă informa cu privire la ofertele plasate pe www.stocktextil.md , precum și de a plasa comenzi de cumpărare a produselor/ serviciilor propuse spre vânzare de către Furnizori, lasându-i un mesaj electronic sau apelându-i telefonic.

 

5. Descrierea produselor oferite

Produsele expuse pe platforma STOCKTEXTIL sunt oferite Utilizatorilor condiționat, drept urmare acceptării tuturor Termenilor și condițiilor de utilizare a Stocktextil.md și vor fi furnizate conform Condițiilor stabilite. Prin intermediul platformei/ aplicației STOCKTEXTIL și funcționalității acesteia, Furnizorului îi sunt propuse modalități tehnice pentru crearea paginilor produselor, cu completarea informației pertinente ce se atribuie bunurilor/ serviciilor propuse de către acesta spre comercializare de către Cumpărător.

Bunurile/serviciile propuse de către Furnizor spre comercializare sunt oferite după cum sunt prezentate pe platforma/aplicația STOCKTEXTIL și în limita stocului disponibil. STOCKTEXTIL nu poartă răspundere pentru conținutul informațiilor prezentate pe platformă/aplicație și nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor/serviciilor prezentate de Furnizori. Disponibilitatea produsului in stoc este responsabilitatea Furnizorului și nu a platformei.

Imaginile produselor sunt prezentate pe platformă/aplicație cu titlu de “așa cum sunt în realitate” produsele furnizate nu se vor diferenția de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Furnizorul  este obligat să pună la dispoziția Cumpărătorului acele bunuri conform imaginilor și specificațiilor tehnice descrise pe www.stocktextil.md.

Conținutul platformei/ aplicației electronice STOCKTEXTIL (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este elaborat conform informațiilor Furnizorilor și plasat direct de către Furnizori sau Administrator, dar exclusiv cu acordul Furnizorului sau a persoanei responsabile de depozit. Din acest motiv, STOCKTEXTIL nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru descrierile/caracteristicile/imaginile produselor/serviciilor prezentate pe platforma/ aplicația online, în condiția în care această responsabilitate îi revine Furnizorului și/sau descrierea a fost confirmată de acesta.

Întrucât tranzacția va fi încheiată între părți în afara platformei, întinderea și limitele răspunderii sunt la latitudinea părților, cu și la fiecare caz în parte.

 

6. Prețuri

Prețurile prezentate de Furnizor vor include, după caz T.V.A. cu specificarea costurilor de livrare.

Conținutul și prețul ofertelor pot fi supuse unor modificări de către Furnizor. Termenul de valabilitate a prețurilor și ofertei este cel menționat de către Furnizor pe platforma/ aplicația online STOCKTEXTIL.

 

7. Comanda

Vizualizarea ofertelor, gamei de produse, implică acceptarea de către Dumneavoastră a prezentelor Termene și condiții de utilizare, precum și a condițiilor specifice ofertelor. Plasarea/validarea comenzii se realizează doar după autentificarea Dumneavoastră pe platforma/aplicația online STOCKTEXTIL, prin intermediul contului Dumneavoastră personal, cu utilizarea parolei unice și doar după confirmarea disponibilității produsului în stocul Furnizor, precum și acceptul Furnizorului de a livra comanda.

 

8. Livrarea produselor

Livrarea produselor comandate de către Cumpărător se va efectua prin metoda agreată de către Furnizor și Cumpărător. STOCKTEXTIL nu-și asumă nici o răspundere pentru livrarea produselor comandate.

 

 

9. Condiții de returnare

Dreptul și condițiile de returnare a produselor sunt agreate de Furnizor și Cumpărător în funcție de calitatea lor și tipul produsului.

STOCKTEXTIL sau APIUS nu poartă nici un fel de responsabilitate pentru orice fel de pretenții pe care Cumpărătorul le-ar putea avea privind returnarea mărfii.

Orice dispută sau pretenție dintre Cumpărător și Furnizor privind orice drept sau obligație care va rezulta în urma tranzacției de vânzare-cumpărare a produselor va fi soluționată în modul prevăzut de părți sau de lege.

Orice dispută dintre Furnizor sau Cumpărător nu va implica în nici un mod STOCKTEXTIL sau APIUS.

 

 

10. Plata produselor

Plata pentru produsele/ serviciile comandate se poate efectua prin modalitățile propuse Cumpărătorului de Furnizor. Plata va fi efectuată de către Cumpărător direct Furnizorului fără nici o implicare sau intermediere din partea STOCKTEXTIL.

 

11. Garanția produselor

Produsele achiziționate de Cumpărător de la Furnizor, prin intermediul platformei/ aplicației online STOCKTEXTIL pot fi asigurate, după caz, cu garanție în funcție de tipul produsului și la decizia Furnizorului.

Acordarea și termenul de garanție al produselor este stabilit exclusiv de către Furnizor, în funcție de specificațiile tehnice și de normele tehnice stabilite de către Producător.

 

12. Legea aplicabilă și litigii

Toate clauzele din prezenții termeni și condiții și/sau condițiile specifice ale ofertelor conținute pe platforma/ aplicația online STOCKTEXTIL vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Orice conflicte privind utilizarea platformei/aplicației electronice STOCKTEXTIL vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultări/negocieri reciproce.

În cazul în care conflictul nu poate fi soluționat în mod amiabil timp de 30 zile calendaristice, atunci acesta urmează a fi soluționat de către instanțele de arbitraj sau instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova, conform înțelegerii părților.

În procesul de revizuire și de soluționare a litigiilor dintre Utilizatori și  STOCKTEXTIL  se va aplica legislația materială și procedurală a Republicii Moldova.

Litigiile dintre Furnizor și Cumpărător vor fi soluționate conform legislației care guvernează contractul de vânzare-cumpărare încheiat de Părți.